Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 0202

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1990 - 2001
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Jordbrukets produktionsvärde ökade år 2001

Produktionsvärdet inom jordbrukssektorn uppgick 2001 till ca 42 200 milj kr, en ökning med drygt 1 300 milj kr eller 3,2 % sedan föregående år. Ökningen beror i huvudsak på att såväl producentpriser som arealersättningar och djurbidrag höjts. Räknat i fasta priser sjönk produktionen med 2,3 %. Det var främst vegetabilieproduktionen som sjönk beroende på dels en viss minskning av arealerna, dels lägre avkastning.

De totala produktionskostnaderna ökade nästan lika mycket som produktionsvärdet - drygt 1 100 milj kr eller 2,9 %. De s.k. övriga direktersättningarna (produktionssubventionerna) ökade dock också - med ca 500 milj kr - vilket medförde en ökning av jordbrukssektorns företagsinkomst från 5 100 till 5 800 milj kr.