Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1990 - 1995 till baspriser, milj kr

1a. Output value in the agricultural sector 1990 - 1995 at basic prices, million SEK

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 188

6 946

5 076

5 629

5 382

7 587

- vete

2 768

1 890

1 737

1 846

1 606

2 367

- råg

443

234

180

262

215

313

- korn

2 736

2 662

1 768

1 897

2 061

2 867

- havre

2 241

2 160

1 281

1 507

1 366

1 699

- annan spannmål

1

1

109

118

136

341

Industrigrödor

2 269

1 623

1 664

1 857

1 497

1 939

- oljeväxter

1 176

914

850

949

632

733

- proteingrödor

170

131

83

47

33

92

- sockerbetor

916

570

723

854

824

1107

- andra industrigrödor

8

8

8

8

8

8

Foderväxter

4 260

3 953

3 033

3 836

3 861

4 087

Köks- och plantskoleväxter

1 990

1 945

2 014

2 230

2 528

2 457

- färska grönsaker

824

780

849

960

1 210

1 129

- blommor och växter

1 166

1 166

1 165

1 270

1 317

1 328

Potatis

1 104

1 227

711

841

1 620

1 449

Frukt och bär

221

237

253

270

274

291

Andra växter och vegetabiliska produkter

66

77

59

41

40

34

Vegetabilieproduktion

18 097

16 009

12 811

14 703

15 201

17 844

Djur

10 840

10 408

10 736

11 005

11 236

10 624

- nötkreatur

4 623

4 442

4 728

4 749

4 738

4 395

- svin

4 657

4 378

4 455

4 717

4 901

4 544

- hästar

332

342

320

274

268

343

- får och getter

159

137

153

150

147

135

- fjäderfä

602

631

629

673

762

781

- andra djur

467

478

451

444

420

426

Animaliska produkter

13 149

12 006

11 874

12 161

11 994

11 243

- mjölk

11 719

10 771

10 747

11 017

10 777

10 091

- ägg

1 158

961

898

847

949

820

- andra animaliska produkter

272

274

229

297

267

332

Animalieproduktion

23 990

22 414

22 609

23 166

23 229

21 868

Produktion av jordbruksvaror

42 087

38 423

35 421

37 869

38 430

39 712

Produktion av jordbrukstjänster

473

454

435

498

561

624

Jordbrukets produktion

42 560

38 877

35 856

38 367

38 991

40 335

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

709

681

652

753

854

955

Jordbrukssektorns produktion

43 269

39 558

36 508

39 120

39 845

41 291