Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1996 - 2001, milj kr

5b. Economic result in the agricultural sector 1996 - 2001, million SEK

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

18 036

18 054

18 358

17 201

18 136

18 874

Värdet av animalieproduktionen

21 327

21 567

20 710

20 021

20 381

20 887

Intäkter från jordbrukstjänster

687

749

812

875

938

974

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1056

1157

1259

1360

1461

1500

Totalt produktionsvärde

41 105

41 528

41 138

39 457

40 916

42 235

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 408

26 446

26 552

26 920

27 337

28 240

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 697

15 082

14 586

12 537

13 579

13 995

- Kapitalförslitning

5 817

5 796

5 792

5 847

5 884

5 904

Förädlingsvärde netto till baspris

8 880

9 286

8 794

6 691

7 695

8 092

+ Övriga produktionssubventioner

2 884

2 957

3 254

3 502

3 421

3 911

Faktorinkomst

11 765

12 243

12 048

10 192

11 116

12 003

- Löner och kollektiva avgifter

1 884

1 792

2 135

1 790

1 841

2 009

Driftsöverskott netto

9 881

10 451

9 913

8 402

9 275

9 994

- Arrende- och hyreskostnader

1 095

1 163

1 204

1 233

1 259

1 282

- Nettoräntekostnader

3 073

2 616

3 183

2 956

2 885

2 894

Företagsinkomst

5 713

6 672

5 526

4 213

5 131

5 817