Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1996 - 2001 till baspriser, milj kr

1b. Output value in the agricultural sector 1996 - 2001 at basic prices, million SEK

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 063

8 224

7 108

6 553

7 084

7 666

- vete

2 691

2 759

2 668

2 066

2 916

3 212

- råg

229

197

207

162

226

245

- korn

2 873

2 875

2 265

2 495

2 087

2 310

- havre

1 854

1 962

1 606

1 636

1 629

1 665

- annan spannmål

416

431

362

195

226

234

Industrigrödor

1 777

1 889

1 897

1 937

1 593

1 658

- oljeväxter

503

497

501

633

364

316

- proteingrödor

145

247

257

182

146

174

- sockerbetor

1122

1133

1128

1113

1076

1160

- andra industrigrödor

8

12

11

9

7

7

Foderväxter

4 459

4 251

4 863

4 374

5 167

4 974

Köks- och plantskoleväxter

2 261

2 345

2 408

2 712

2 818

2 891

- färska grönsaker

1 021

1 085

1 137

1 113

1 218

1 277

- blommor och växter

1 241

1 260

1 270

1 599

1 600

1 614

Potatis

1 140

995

1 757

1 228

1 128

1 324

Frukt och bär

307

319

302

349

308

308

Andra växter och vegetabiliska produkter

28

32

24

47

37

54

Vegetabilieproduktion

18 036

18 054

18 358

17 201

18 136

18 874

Djur

9 957

10 286

9 484

8 854

9 207

9 755

- nötkreatur

4 007

3 884

4 100

3 698

3 909

4 255

- svin

4 241

4 663

3 639

3 305

3 335

3 531

- hästar

395

436

451

499

546

490

- får och getter

132

121

138

150

150

133

- fjäderfä

766

777

779

828

866

940

- andra djur

416

405

375

375

401

406

Animaliska produkter

11 370

11 280

11 226

11 167

11 174

11 132

- mjölk

10 229

10 094

10 023

10 016

9 978

9 755

- ägg

817

840

876

783

787

938

- andra animaliska produkter

324

347

327

369

410

439

Animalieproduktion

21 327

21 567

20 710

20 021

20 381

20 887

Produktion av jordbruksvaror

39 363

39 621

39 067

37 222

38 517

39 761

Produktion av jordbrukstjänster

687

749

812

875

938

974

Jordbrukets produktion

40 049

40 370

39 880

38 097

39 455

40 735

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1056

1157

1259

1360

1461

1500

Jordbrukssektorns produktion

41 105

41 528

41 138

39 457

40 916

42 235