Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1990 - 1995 till 1995 års baspriser, milj kr

2a. Output value in the agricultural sector 1990 - 1995 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 906

8 192

6 020

7 764

6 772

7 587

- vete

3 246

2 245

2 143

2 482

1 982

2 367

- råg

463

239

208

339

257

313

- korn

3 312

3 020

2 011

2 570

2 565

2 867

- havre

2 884

2 687

1 509

2 233

1 818

1 699

- annan spannmål

1

1

149

140

150

341

Industrigrödor

2 611

1 736

1 862

2 169

1 768

1 939

- oljeväxter

1 122

810

798

973

626

733

- proteingrödor

257

182

113

69

50

92

- sockerbetor

1 225

736

943

1 120

1 084

1 107

- andra industrigrödor

8

8

8

8

8

8

Foderväxter

3 862

3 733

2 589

3 346

3 677

4 087

Köks- och plantskoleväxter

2 042

1 990

2 131

2 252

2 414

2 457

- färska grönsaker

825

786

939

967

1093

1129

- blommor och växter

1 217

1 205

1 192

1 286

1 320

1 328

Potatis

1 353

1 309

1 592

1 428

1 355

1 449

Frukt och bär

235

253

270

288

286

291

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

38

32

21

29

34

Vegetabilieproduktion

20 051

17 252

14 496

17 268

16 301

17 844

Djur

10 535

10 043

10 344

10 704

10 662

10 624

- nötkreatur

4 779

4 557

4 508

4 650

4 504

4 395

- svin

4 054

3 737

4 106

4 329

4 428

4 544

- hästar

461

473

439

390

356

343

- får och getter

194

166

175

171

162

135

- fjäderfä

466

517

543

644

733

781

- andra djur

582

594

572

521

479

426

Animaliska produkter

11 825

10 833

10 800

11 417

11 470

11 243

- mjölk

10 552

9 677

9 635

10 289

10 380

10 091

- ägg

941

828

856

834

803

820

- andra animaliska produkter

333

328

309

293

287

332

Animalieproduktion

22 360

20 877

21 144

22 121

22 132

21 868

Produktion av jordbruksvaror

42 411

38 128

35 641

39 389

38 433

39 712

Produktion av jordbrukstjänster

527

485

466

536

593

624

Jordbrukets produktion

42 938

38 613

36 107

39 925

39 026

40 335

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

790

727

699

811

903

955

Jordbrukssektorns produktion

43 728

39 341

36 806

40 737

39 929

41 291