Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1996 - 2001 till 1995 års baspriser, milj kr

2b. Output value in the agricultural sector 1996 - 2001 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 046

9 470

7 766

7 472

8 670

8 250

- vete

2 959

3 144

2 929

2 377

3 583

3 503

- råg

241

210

216

176

273

266

- korn

3 252

3 289

2 426

2 839

2 528

2 530

- havre

2 139

2 339

1 790

1 853

2 013

1 724

- annan spannmål

455

489

405

227

273

226

Industrigrödor

1 831

1 923

1 769

2 117

1 742

1 594

- oljeväxter

530

505

470

805

474

336

- proteingrödor

181

303

230

211

182

204

- sockerbetor

1 112

1 104

1 057

1 092

1 078

1 045

- andra industrigrödor

8

12

12

9

9

9

Foderväxter

4 507

4 296

4 487

4 182

4 583

4 222

Köks- och plantskoleväxter

2 260

2 347

2 687

2 784

2 782

2 762

- färska grönsaker

1040

1124

1434

1195

1218

1219

- blommor och växter

1 220

1 223

1 253

1 589

1 563

1 542

Potatis

1 583

1 565

1 501

1 444

1 420

1 411

Frukt och bär

307

313

283

435

349

371

Andra växter och vegetabiliska produkter

28

31

23

37

34

48

Vegetabilieproduktion

19 562

19 945

18 515

18 471

19 579

18 657

Djur

10 603

10 959

10 812

10 763

10 672

10 394

- nötkreatur

4 441

4 571

4 735

4 689

4 989

5 066

- svin

4 454

4 671

4 366

4 261

3 781

3 430

- hästar

361

360

370

361

353

317

- får och getter

145

132

149

179

201

192

- fjäderfä

803

845

840

915

963

1008

- andra djur

399

380

352

358

385

382

Animaliska produkter

11 265

11 309

11 303

11 315

11 182

11 332

- mjölk

10 107

10 181

10 178

10 167

10 105

10 143

- ägg

854

833

862

848

806

899

- andra animaliska produkter

304

295

263

300

270

289

Animalieproduktion

21 868

22 268

22 115

22 078

21 853

21 726

Produktion av jordbruksvaror

41 430

42 213

40 631

40 549

41 433

40 383

Produktion av jordbrukstjänster

646

691

731

776

795

780

Jordbrukets produktion

42 076

42 904

41 362

41 325

42 228

41 164

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

996

1 079

1 203

1 304

1 342

1 294

Jordbrukssektorns produktion

43 072

43 983

42 565

42 628

43 570

42 457