Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader 1996 - 2001 till baspriser, milj kr

3b. Costs in the agricultural sector 1996 - 2001 at basic prices, million SEK

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning

26 408

26 446

26 552

26 920

27 337

28 240

Utsäde

1 541

1 435

1 513

1 696

1 624

1 672

Energi

2 786

2 955

2 980

2 965

3 251

3 341

- elektricitet

1 006

1 050

1 002

959

947

1 000

- andra bränslen och drivmedel

1 780

1 905

1 978

2 006

2 304

2 341

Handelsgödsel

1 990

2 083

2 025

1 822

1 854

2 019

Växtskyddsmedel

648

644

835

842

864

879

Veterinärkostnader

220

220

256

256

237

260

Djurfoder

10 343

10 018

9 793

9 553

9 664

9 856

- köpt från andra jordbruksföretag

1 284

1 169

1 367

1 268

1 383

1 287

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 421

5 516

5 292

4 942

4 883

5 020

- producerat och konsumerat inom företaget

3 638

3 333

3 134

3 344

3 398

3 550

Underhåll av maskiner och utrustning

2 412

2 435

2 328

2 516

2 461

2 653

Underhåll av byggnader

617

537

528

620

563

611

Jordbrukstjänster

687

749

812

875

938

974

Andra varor och tjänster

5 165

5 369

5 480

5 775

5 882

5 975