Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader 1990 - 1995 till 1995 års baspriser, milj kr

4a. Costs in the agricultural sector 1990 - 1995 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning

27 518

24 788

23 170

24 742

25 375

25 817

Utsäde

1 321

1 162

1 178

1 340

1 513

1 641

Energi

3 041

2 703

2 721

2 582

2 752

2 659

- elektricitet

1 266

1 071

976

973

987

962

- andra bränslen och drivmedel

1 775

1 632

1 745

1 609

1 764

1 698

Handelsgödsel

2 194

1 675

1 782

2 309

2 328

1 894

Växtskyddsmedel

836

596

604

684

706

656

Veterinärkostnader

348

309

256

246

238

220

Djurfoder

9 335

8 498

7 775

8 633

9 153

10 122

- köpt från andra jordbruksföretag

1 315

1 111

924

1 162

1 214

1 253

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 522

4 220

4 577

4 914

4 878

5 179

- producerat och konsumerat inom företaget

3 498

3 166

2 274

2 557

3 060

3 690

Underhåll av maskiner och utrustning

3 602

3 168

2 782

2 704

2 501

2 414

Underhåll av byggnader

1 240

1 158

1 030

941

828

699

Jordbrukstjänster

527

485

466

536

593

624

Andra varor och tjänster

5 073

5 034

4 576

4 768

4 764

4 888