Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader 1996 - 2001 till 1995 års baspriser, milj kr

4b. Costs in the agricultural sector 1996 - 2001 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning

25 459

25 273

25 345

25 583

25 503

24 859

Utsäde

1 423

1 499

1 631

1 543

1 685

1 583

Energi

2 254

2 284

2 416

2 362

2 181

2 189

- elektricitet

912

901

858

860

898

943

- andra bränslen och drivmedel

1 342

1 383

1 558

1 502

1 283

1 246

Handelsgödsel

1 956

2 142

2 089

2 006

1 973

1 812

Växtskyddsmedel

633

626

852

964

1 035

1 045

Veterinärkostnader

205

204

232

233

214

224

Djurfoder

10 523

10 066

9 820

9 795

9 933

9 435

- köpt från andra jordbruksföretag

1 269

1 126

1 412

1 380

1 466

1 243

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 356

5 315

5 467

5 381

5 176

4 852

- producerat och konsumerat inom företaget

3 898

3 625

2 941

3 034

3 291

3 340

Underhåll av maskiner och utrustning

2 217

2 187

2 044

2 124

2 008

2 068

Underhåll av byggnader

615

529

515

600

528

560

Jordbrukstjänster

646

691

731

776

795

780

Andra varor och tjänster

4 987

5 045

5 015

5 180

5 151

5 163