Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1990 - 1995, milj kr

5a. Economic result in the agricultural sector 1990 - 1995, million SEK

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

18 097

16 009

12 811

14 703

15 201

17 844

Värdet av animalieproduktionen

23 990

22 414

22 609

23 166

23 229

21 868

Intäkter från jordbrukstjänster

473

454

435

498

561

624

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

709

681

652

753

854

955

Totalt produktionsvärde

43 269

39 558

36 508

39 120

39 845

41 291

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 076

23 890

22 769

24 135

24 620

25 817

Förädlingsvärde brutto till baspris

17 193

15 668

13 738

14 985

15 226

15 473

- Kapitalförslitning

5 372

5 446

5 373

5 560

5 732

5 954

Förädlingsvärde netto till baspris

11 821

10 222

8 366

9 425

9 494

9 519

+ Övriga produktionssubventioner

420

456

1 051

707

781

2 735

Faktorinkomst

12 242

10 678

9 417

10 132

10 275

12 254

- Löner och kollektiva avgifter

2 155

2 206

2 250

2 158

2 067

1 975

Driftsöverskott netto

10 087

8 472

7 167

7 974

8 209

10 279

- Arrende- och hyreskostnader

931

931

942

960

998

1 038

- Nettoräntekostnader

3 428

3 464

3 480

3 671

3 431

3 304

Företagsinkomst

5 728

4 077

2 745

3 343

3 780

5 938