Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Jordbrukssektorns intäkter och kostnader till baspris, index 2001=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs at basic prices,
index 2001=100

Kod

EAA

Värde
2001

Volym
index

Pris
index

Värde
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

7 666

105,9

91,1

96,4

02

Industrigrödor

1 658

111,2

95,5

106,2

03

Foderväxter

4 973

100,3

104,9

105,2

04

Köks- och plantskoleväxter

2 891

99,6

101,6

101,1

05

Potatis

1 323

111,8

76,4

85,3

06

Frukt och bär

308

99,8

96,0

95,8

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

54

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

18 873

104,2

95,5

99,5

11

Djur

9 756

103,3

97,9

101,2

12

Animaliska produkter

11 131

97,8

102,0

99,7

13

Animalieproduktion (11+12)

20 887

100,4

100,0

100,4

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

39 760

102,2

97,8

100,0

15

Produktion av jordbrukstjänster

974

101,0

102,0

103,1

16

Jordbrukets produktion (14+15)

40 734

102,2

98,0

100,1

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 500

97,1

106,4

103,3

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

42 234

102,0

98,2

100,2

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

28 241

100,8

101,4

102,2

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

13 993

104,3

92,1

96,1

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

5 904

97,1

103,0

100,0

22

Förädlingsvärde netto till baspris ((20-21)

8 089

109,6

85,0

93,2

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 009

.

.

97,7

25

Övriga produktionssubventioner

3 911

.

.

104,1

26

Faktorinkomst (22-24+25)

12 000

.

.

96,7

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23-24+25)

9 991

.

.

96,5

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 282

.

.

101,9

29

Räntekostnader

3 047

.

 

98,0

30

Ränteintäkter

153

.

.

98,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 815

.

.

94,7

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

70,1

.

.

95,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,4

.

 

 

 

 

 

 


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40