Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 0302

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1991 - 2002
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Oförändrat produktionsvärde i jordbruket 2002

Produktionsvärdet inom jordbrukssektorn uppgick 2002 till ca 43 100 milj kr, en minskning med 100 milj kr eller i stort sett oförändrat sedan föregående år. För vegetabilieproduktionen noterades en liten nedgång främst som en följd av prisutvecklingen. Producentpriserna sjönk totalt sett med ett par procentenheter men samtidigt höjdes djurbidragen så att värdet av animalieproduktionen blev oförändrat räknat i baspriser.

Räknat i fasta priser ökade produktionen i jordbrukssektorn med 1 %. Det var främst vegetabilieproduktionen som ökade, delvis som en följd av högre avkastning.

Till skillnad från producentpriserna fortsatte priserna på jordbrukets produktionsmedel att stiga mellan 2001 och 2002 och de totala produktionskostnaderna ökade. Detta ledde till att jordbrukssektorns företagsinkomst efter ett par års uppgång föll tillbaka från 5 900 milj kr till 5 450 milj kr.