Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1991 - 1996 till baspriser, milj kr

1a. Output value in the agricultural sector 1991 - 1996 at basic prices, million SEK

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 946

5 076

5 629

5 382

7 587

8 063

- vete

1 890

1 737

1 846

1 606

2 367

2 691

- råg

234

180

262

215

313

229

- korn

2 662

1 768

1 897

2 061

2 867

2 873

- havre

2 160

1 281

1 507

1 366

1 699

1 854

- annan spannmål

1

109

118

136

341

416

Industrigrödor

1 623

1 664

1 857

1 497

1 939

1 776

- oljeväxter

914

850

949

632

733

502

- proteingrödor

131

83

47

33

92

145

- sockerbetor

570

723

854

824

1107

1122

- andra industrigrödor

8

8

8

8

8

8

Foderväxter

3 953

3 033

3 836

3 861

4 087

4 459

Köks- och plantskoleväxter

1 945

2 014

2 230

2 528

2 457

2 261

- färska grönsaker

780

849

960

1 210

1 129

1 021

- blommor och växter

1 166

1 165

1 270

1 317

1 328

1 241

Potatis

1 227

711

841

1 620

1 449

1 140

Frukt och bär

237

253

270

274

291

307

Andra växter och vegetabiliska produkter

77

59

41

40

34

28

Vegetabilieproduktion

16 009

12 811

14 703

15 201

17 844

18 035

Djur

10 373

10 703

10 961

11 193

10 597

9 935

- nötkreatur

4 442

4 728

4 749

4 738

4 395

4 007

- svin

4 378

4 455

4 717

4 901

4 544

4 241

- hästar

342

320

274

268

343

395

- får och getter

137

153

150

147

135

132

- fjäderfä

631

629

673

762

781

766

- andra djur

443

418

399

377

398

395

Animaliska produkter

12 006

11 874

12 161

11 994

11 243

11 370

- mjölk

10 771

10 747

11 017

10 777

10 091

10 229

- ägg

961

898

847

949

820

817

- andra animaliska produkter

274

229

297

267

332

324

Animalieproduktion

22 397

22 577

23 122

23 187

21 840

21 306

Produktion av jordbruksvaror

38 388

35 388

37 825

38 388

39 684

39 341

Produktion av jordbrukstjänster

454

435

498

561

624

687

Jordbrukets produktion

38 842

35 823

38 323

38 948

40 308

40 027

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

681

652

753

855

956

1058

Jordbrukssektorns produktion

39 523

36 475

39 076

39 803

41 264

41 085