Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1997 - 2002, milj kr

5b. Economic result in the agricultural sector 1997 - 2002, million SEK

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

18 053

18 356

17 200

18 162

19 036

18 862

Värdet av animalieproduktionen

21 556

20 705

20 019

20 409

21 491

21 464

Intäkter från jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 020

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 159

1 260

1 362

1 463

1 719

1 800

Totalt produktionsvärde

41 518

41 134

39 456

40 972

43 245

43 146

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 445

26 553

26 919

27 449

29 073

29 636

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 073

14 582

12 537

13 523

14 172

13 510

- Kapitalförslitning

5 796

5 792

5 847

5 888

5 921

5 928

Förädlingsvärde netto till baspris

9 276

8 789

6 690

7 636

8 251

7 582

+ Övriga produktionssubventioner

2 957

3 254

3 502

3 421

3 916

4 098

Faktorinkomst

12 233

12 043

10 192

11 056

12 167

11 680

- Löner och kollektiva avgifter

1 792

2 135

1 790

1 841

1 978

1 962

Driftsöverskott netto

10 442

9 908

8 402

9 216

10 189

9 718

- Arrende- och hyreskostnader

1 163

1 204

1 233

1 259

1 385

1 426

- Nettoräntekostnader

2 616

3 183

2 956

2 887

2 899

2 848

Företagsinkomst

6 663

5 521

4 213

5 069

5 906

5 444