Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1997 - 2002 till baspriser, milj kr

1b. Output value in the agricultural sector 1997 - 2002 at basic prices, million SEK

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 224

7 108

6 553

7 084

7 669

7 307

- vete

2 759

2 668

2 066

2 916

3 210

2 704

- råg

197

207

162

226

245

167

- korn

2 875

2 265

2 495

2 087

2 313

2 394

- havre

1 962

1 606

1 636

1 629

1 666

1 847

- annan spannmål

431

362

195

227

235

195

Industrigrödor

1 888

1 895

1 935

1 592

1 687

1 820

- oljeväxter

496

499

631

362

342

503

- proteingrödor

247

257

182

146

174

183

- sockerbetor

1 133

1 128

1 113

1 076

1 167

1 131

- andra industrigrödor

12

11

9

7

3

3

Foderväxter

4 251

4 863

4 374

5 167

4 974

5 193

Köks- och plantskoleväxter

2 345

2 408

2 712

2 819

2 939

2 985

- färska grönsaker

1 085

1 137

1 113

1 219

1 291

1 299

- blommor och växter

1 260

1 270

1 599

1 600

1 649

1 685

Potatis

995

1 757

1 228

1 128

1 398

1 190

Frukt och bär

319

302

349

336

316

312

Andra växter och vegetabiliska produkter

32

24

47

37

55

55

Vegetabilieproduktion

18 053

18 356

17 200

18 162

19 036

18 862

Djur

10 276

9 479

8 852

9 202

10 293

10 238

- nötkreatur

3 884

4 100

3 698

3 909

4 269

4 495

- svin

4 663

3 639

3 305

3 335

4 004

3 592

- hästar

436

451

499

547

552

531

- får och getter

121

138

150

150

134

161

- fjäderfä

777

779

828

866

935

1 032

- andra djur

394

371

373

395

399

428

Animaliska produkter

11 280

11 226

11 167

11 207

11 198

11 226

- mjölk

10 094

10 023

10 016

10 011

9 821

9 859

- ägg

840

876

783

787

938

910

- andra animaliska produkter

347

327

369

410

439

457

Animalieproduktion

21 556

20 705

20 019

20 409

21 491

21 464

Produktion av jordbruksvaror

39 610

39 062

37 219

38 571

40 527

40 326

Produktion av jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 020

Jordbrukets produktion

40 359

39 874

38 094

39 509

41 526

41 346

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 159

1 260

1 362

1 463

1 719

1 800

Jordbrukssektorns produktion

41 518

41 134

39 456

40 972

43 245

43 146