Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1991 - 1996 till 1995 års baspriser, milj kr

2a. Output value in the agricultural sector 1991 - 1996 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 192

6 020

7 764

6 772

7 587

9 046

- vete

2 245

2 143

2 482

1 982

2 367

2 959

- råg

239

208

339

257

313

241

- korn

3 020

2 011

2 570

2 565

2 867

3 252

- havre

2 687

1 509

2 233

1 818

1 699

2 139

- annan spannmål

1

149

140

150

342

455

Industrigrödor

1 736

1 862

2 169

1 768

1 939

1 829

- oljeväxter

810

798

973

626

733

529

- proteingrödor

182

113

69

50

92

181

- sockerbetor

736

943

1 120

1 084

1 107

1 112

- andra industrigrödor

8

8

8

8

8

8

Foderväxter

3 733

2 589

3 346

3 677

4 087

4 507

Köks- och plantskoleväxter

1 990

2 131

2 252

2 414

2 457

2 260

- färska grönsaker

786

939

967

1093

1129

1040

- blommor och växter

1 205

1 192

1 286

1 320

1 328

1 220

Potatis

1 309

1 592

1 428

1 355

1 449

1 583

Frukt och bär

253

270

288

286

291

307

Andra växter och vegetabiliska produkter

38

32

21

29

34

28

Vegetabilieproduktion

17 252

14 496

17 268

16 301

17 844

19 560

Djur

10 005

10 308

10 670

10 632

10 597

10 578

- nötkreatur

4 557

4 508

4 650

4 504

4 395

4 441

- svin

3 737

4 106

4 329

4 428

4 544

4 454

- hästar

473

439

390

356

343

361

- får och getter

166

175

171

162

135

145

- fjäderfä

517

543

644

733

781

803

- andra djur

556

535

487

448

398

374

Animaliska produkter

10 833

10 800

11 417

11 470

11 243

11 265

- mjölk

9 677

9 635

10 289

10 380

10 091

10 107

- ägg

828

856

834

803

820

854

- andra animaliska produkter

328

309

293

287

332

304

Animalieproduktion

20 838

21 108

22 087

22 102

21 840

21 843

Produktion av jordbruksvaror

38 090

35 604

39 356

38 402

39 684

41 403

Produktion av jordbrukstjänster

485

466

536

593

624

646

Jordbrukets produktion

38 575

36 070

39 892

38 995

40 308

42 049

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

727

699

812

903

956

997

Jordbrukssektorns produktion

39 303

36 769

40 703

39 899

41 264

43 046