Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1997 - 2002 till 1995 års baspriser, milj kr

2b. Output value in the agricultural sector 1997 - 2002 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 470

7 766

7 472

8 670

8 251

8 583

- vete

3 144

2 929

2 377

3 583

3 498

3 191

- råg

210

216

176

273

266

191

- korn

3 289

2 426

2 839

2 528

2 534

2 776

- havre

2 339

1 790

1 853

2 013

1 726

2 210

- annan spannmål

489

405

227

273

227

215

Industrigrödor

1 922

1 767

2 113

1 722

1 644

1 886

- oljeväxter

504

467

801

471

385

601

- proteingrödor

303

230

211

182

204

226

- sockerbetor

1 104

1 057

1 092

1 060

1 051

1 055

- andra industrigrödor

12

12

9

9

4

4

Foderväxter

4 296

4 487

4 182

4 583

4 222

4 496

Köks- och plantskoleväxter

2 347

2 687

2 784

2 782

2 814

2 875

- färska grönsaker

1 124

1 434

1 195

1 219

1 234

1 255

- blommor och växter

1 223

1 253

1 589

1 563

1 580

1 620

Potatis

1 565

1 501

1 444

1 420

1 492

1 476

Frukt och bär

313

283

435

380

400

327

Andra växter och vegetabiliska produkter

31

23

37

34

48

48

Vegetabilieproduktion

19 943

18 513

18 467

19 590

18 871

19 691

Djur

10 934

10 790

10 740

10 648

10 894

10 893

- nötkreatur

4 571

4 735

4 689

4 989

5 063

4 960

- svin

4 671

4 366

4 261

3 781

3 920

3 946

- hästar

360

370

361

353

357

343

- får och getter

132

149

179

201

192

191

- fjäderfä

845

840

915

963

1 004

1 065

- andra djur

355

330

335

360

359

387

Animaliska produkter

11 309

11 303

11 315

11 236

11 359

11 169

- mjölk

10 181

10 178

10 167

10 160

10 170

10 011

- ägg

833

862

848

806

899

857

- andra animaliska produkter

295

263

300

270

289

301

Animalieproduktion

22 244

22 093

22 055

21 884

22 253

22 061

Produktion av jordbruksvaror

42 187

40 606

40 522

41 474

41 123

41 752

Produktion av jordbrukstjänster

691

731

776

795

800

793

Jordbrukets produktion

42 878

41 337

41 297

42 269

41 924

42 544

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 081

1 204

1 305

1 344

1 482

1 527

Jordbrukssektorns produktion

43 958

42 541

42 603

43 613

43 406

44 071