Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader 1991 - 1996 till baspriser, milj kr

3a. Costs in the agricultural sector 1991 - 1996 at basic prices, million SEK

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning

23 890

22 769

24 135

24 619

25 817

26 408

Utsäde

1 442

1 474

1 480

1 614

1 641

1 541

Energi

2 132

2 129

2 314

2 518

2 659

2 786

- elektricitet

859

829

873

917

962

1 006

- andra bränslen och drivmedel

1 273

1 300

1 441

1 601

1 698

1 780

Handelsgödsel

1 729

1 633

1 728

1 814

1 894

1 990

Växtskyddsmedel

656

671

670

667

656

648

Veterinärkostnader

250

220

220

220

220

220

Djurfoder

9 302

8 809

9 558

9 475

10 122

10 343

- köpt från andra jordbruksföretag

1 215

1 002

1 230

1 242

1 253

1 284

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 612

4 961

5 199

4 987

5 179

5 421

- producerat och konsumerat inom företaget

3 475

2 847

3 128

3 246

3 690

3 638

Underhåll av maskiner och utrustning

2 649

2 369

2 378

2 386

2 414

2 413

Underhåll av byggnader

1 041

930

857

781

699

616

Jordbrukstjänster

454

435

498

561

624

687

Andra varor och tjänster

4 234

4 098

4 431

4 583

4 888

5 164