Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader 1997 - 2002 till baspriser, milj kr

3b. Costs in the agricultural sector 1997 - 2002 at basic prices, million SEK

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning

26 445

26 553

26 919

27 449

29 073

29 636

Utsäde

1 436

1 513

1 696

1 628

1 653

1 668

Energi

2 956

2 980

2 965

3 253

3 457

3 430

- elektricitet

1 050

1 002

959

947

920

940

- andra bränslen och drivmedel

1 905

1 978

2 006

2 306

2 537

2 490

Handelsgödsel

2 083

2 025

1 822

1 856

2 094

1 975

Växtskyddsmedel

643

836

842

865

819

831

Veterinärkostnader

220

256

256

237

299

310

Djurfoder

10 018

9 793

9 553

9 760

10 062

10 729

- köpt från andra jordbruksföretag

1 169

1 367

1 268

1 383

1 244

1 372

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 516

5 292

4 942

4 981

5 447

5 547

- producerat och konsumerat inom företaget

3 333

3 134

3 344

3 397

3 370

3 810

Underhåll av maskiner och utrustning

2 435

2 328

2 517

2 461

2 687

2 711

Underhåll av byggnader

537

529

621

563

779

612

Jordbrukstjänster

749

812

875

938

999

1 020

Andra varor och tjänster

5 368

5 480

5 774

5 888

6 224

6 349