Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader 1997 - 2002 till 1995 års baspriser, milj kr

4b. Costs in the agricultural sector 1997 - 2002 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning

25 272

25 343

25 575

25 607

25 482

26 012

Utsäde

1 500

1 630

1 543

1 690

1 565

1 580

Energi

2 284

2 416

2 362

2 182

2 217

2 204

- elektricitet

901

858

860

897

868

871

- andra bränslen och drivmedel

1 382

1 558

1 502

1 285

1 350

1 332

Handelsgödsel

2 142

2 089

2 006

1 974

1 880

1 883

Växtskyddsmedel

626

852

964

1 036

974

993

Veterinärkostnader

204

232

233

214

257

257

Djurfoder

10 066

9 817

9 788

10 025

9 601

10 429

- köpt från andra jordbruksföretag

1 126

1 412

1 379

1 464

1 202

1 289

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 315

5 464

5 375

5 274

5 264

5 209

- producerat och konsumerat inom företaget

3 625

2 941

3 034

3 287

3 135

3 932

Underhåll av maskiner och utrustning

2 187

2 044

2 124

2 008

2 095

1 995

Underhåll av byggnader

529

515

600

528

714

548

Jordbrukstjänster

691

731

776

795

800

793

Andra varor och tjänster

5 044

5 015

5 179

5 153

5 379

5 330