Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader till baspris inom jordbrukssektorn 2002 samt prognos för utvecklingen 2002-2003, index 2002=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs at basic prices 2002
and a first estimate for 2003, index 2001=100

Kod

EAA

Värde
2002

Volym
index

Pris
index

Värde
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

7 307

99,5

100,2

99,7

02

Industrigrödor

1 820

90,5

99,0

89,6

03

Foderväxter

5 193

97,0

102,8

99,8

04

Köks- och plantskoleväxter

2 985

100,4

103,9

104,3

05

Potatis

1 190

95,8

124,9

119,7

06

Frukt och bär

312

97,9

121,1

118,6

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

55

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

18 862

97,8

103,3

101,0

11

Djur

10 238

103,0

94,6

97,4

12

Animaliska produkter

11 226

98,2

101,7

99,8

13

Animalieproduktion (11+12)

21 464

100,5

98,2

98,7

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

40 326

99,2

100,5

99,8

15

Produktion av jordbrukstjänster

1 020

100,9

102,0

102,9

16

Jordbrukets produktion (14+15)

41 346

99,3

100,6

99,9

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 800

99,2

106,4

105,6

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

43 146

99,3

100,8

100,1

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 636

99,5

101,3

100,8

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

13 510

98,7

99,8

98,5

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

5 928

97,8

102,7

100,4

22

Förädlingsvärde netto till baspris ((20-21)

7 582

99,4

97,5

97,0

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

1 962

.

.

98,9

25

Övriga produktionssubventioner

4 098

.

.

91,6

26

Faktorinkomst (22-24+25)

11 680

.

.

95,1

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23-24+25)

9 718

.

.

94,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 426

.

.

103,9

29

Räntekostnader

2 998

.

.

98,3

30

Ränteintäkter

150

.

.

98,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 444

.

.

89,7

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

67,2

.

.

96,0

 

Prisförändring BNP

.

.

102,1

.

 

 

 

 

 

 


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40