Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 0402

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1992 - 2003
Economic Accounts for Agriculture

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

     adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen (PDF)

     adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)     

 


 

 

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket steg något 2003

Efter ökningar under 2000 och 2001 var jordbrukssektorns produktionsvärde i stort sett oförändrat i löpande baspriser mellan 2001 och 2002. År 2003 steg produktionsvärdet åter med 0,7 %. För vegetabilier noterades en ökning med 2,8 % som främst var en följd av prisutvecklingen. Den totala spannmålsproduktionen var under 2003 ungefär lika stor som genomsnittet under de senaste fem åren. Spannmålsarealen ökade jämfört med 2002, medan den genomsnittliga hektarskörden sjönk. För oljeväxter sjönk den totala skörden kraftigt. Detta kompenserades endast delvis av prishöjningar. Matpotatisskörden fortsatte minska, liksom arealen, medan priserna ökade kraftigt. För animalier sjönk produktionsvärdet med 1,6 % mellan 2002 och 2003. Den viktigaste orsak var fortsatt sjunkande avräkningspriser för svin.

Driftsöverskottet oförändrat

Kostnaderna för jordbrukets produktionsmedel steg mellan 2002 och 2003 ungefär lika mycket som det totala produktionsvärdet steg, vilket medförde ett oförändrat driftsöverskott.