Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1992 - 1997 till baspriser, milj kr

1a. Output value in the agricultural sector 1992 - 1997 at basic prices, million SEK

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

5 076

5 629

5 382

7 587

8 063

8 224

- vete

1 737

1 846

1 606

2 367

2 691

2 759

- råg

180

262

215

313

229

197

- korn

1 768

1 897

2 061

2 867

2 873

2 875

- havre

1 281

1 507

1 366

1 699

1 854

1 962

- annan spannmål

109

118

136

341

416

431

Industrigrödor

1 664

1 857

1 497

1 939

1 776

1 888

- oljeväxter

850

949

632

733

502

496

- proteingrödor

83

47

33

92

145

247

- sockerbetor

723

854

824

1107

1122

1 133

- andra industrigrödor

8

8

8

8

8

12

Foderväxter

3 033

3 836

3 861

4 087

4 459

4 251

Köks- och plantskoleväxter

2 014

2 230

2 528

2 457

2 261

2 345

- färska grönsaker

849

960

1 210

1 129

1 021

1 085

- blommor och växter

1 165

1 270

1 317

1 328

1 241

1 260

Potatis

711

841

1 620

1 487

1 185

1 041

Frukt och bär

253

270

274

291

307

319

Andra växter och vegetabiliska produkter

59

41

40

34

28

32

Vegetabilieproduktion

12 811

14 703

15 201

17 882

18 079

18 100

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 703

10 961

11 193

10 597

9 935

10 276

- nötkreatur

4 728

4 749

4 738

4 395

4 007

3 884

- svin

4 455

4 717

4 901

4 544

4 241

4 663

- hästar

320

274

268

343

395

436

- får och getter

153

150

147

135

132

121

- fjäderfä

629

673

762

781

766

777

- andra djur

418

399

377

398

395

394

Animaliska produkter

11 874

12 161

11 994

11 243

11 370

11 280

- mjölk

10 747

11 017

10 777

10 091

10 229

10 094

- ägg

898

847

949

820

817

840

- andra animaliska produkter

229

297

267

332

324

347

Animalieproduktion

22 577

23 122

23 187

21 840

21 306

21 556

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 388

37 825

38 388

39 723

39 385

39 656

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

435

498

561

624

687

749

Jordbrukets produktion

35 823

38 323

38 948

40 346

40 071

40 405

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

652

753

855

956

1058

1 159

Jordbrukssektorns produktion

36 475

39 076

39 803

41 302

41 129

41 564