Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1998 - 2003, milj kr

5b. Economic result in the agricultural sector 1998 - 2003, million SEK

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

18 409

17 244

18 218

19 081

18 800

19 319

Värdet av animalieproduktionen

20 705

20 019

20 430

21 494

21 460

21 123

Intäkter från jordbrukstjänster

812

875

938

999

1 062

1 100

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 260

1 362

1 463

1 719

2 116

2 200

Totalt produktionsvärde

41 187

39 500

41 049

43 293

43 438

43 743

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 553

26 911

27 443

29 092

29 019

29 336

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 634

12 589

13 606

14 201

14 419

14 407

- Kapitalförslitning

5 792

5 847

5 888

5 919

6 134

5 910

Förädlingsvärde netto till baspris

8 842

6 742

7 718

8 282

8 285

8 497

+ Övriga produktionssubventioner

3 254

3 502

3 421

3 916

4 098

3 810

Faktorinkomst

12 096

10 244

11 139

12 198

12 383

12 307

- Löner och kollektiva avgifter

2 135

1 790

1 841

1 978

2 058

2 050

Driftsöverskott netto

9 961

8 454

9 298

10 220

10 325

10 257

- Arrende- och hyreskostnader

1 204

1 233

1 259

1 385

1 426

1 481

- Nettoräntekostnader

3 183

2 956

2 887

2 899

2 832

2 785

Företagsinkomst

5 574

4 265

5 152

5 937

6 068

5 990