Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1998 - 2003 till baspriser, milj kr

1b. Output value in the agricultural sector 1998 - 2003 at basic prices, million SEK

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 108

6 553

7 083

7 649

7 221

7 511

- vete

2 668

2 066

2 915

3 196

2 663

3 317

- råg

207

162

226

245

166

162

- korn

2 265

2 495

2 087

2 311

2 388

2 209

- havre

1 606

1 636

1 629

1 662

1 806

1 540

- annan spannmål

362

195

226

234

197

284

Industrigrödor

1 895

1 935

1 592

1 692

1 859

1 749

- oljeväxter

499

631

362

342

502

435

- proteingrödor

257

182

146

174

182

174

- sockerbetor

1 128

1 113

1 076

1 173

1 169

1 134

- andra industrigrödor

11

9

7

3

6

6

Foderväxter

4 863

4 374

5 167

4 974

5 232

5 271

Köks- och plantskoleväxter

2 408

2 712

2 819

2 939

2 889

2 890

- färska grönsaker

1 137

1 113

1 219

1 291

1 341

1 339

- blommor och växter

1 270

1 599

1 600

1 649

1 548

1 551

Potatis

1 809

1 272

1 183

1 457

1 251

1 478

Frukt och bär

302

349

336

316

284

357

Andra växter och vegetabiliska produkter

24

47

37

55

63

63

Vegetabilieproduktion

18 409

17 244

18 218

19 081

18 800

19 319

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 479

8 852

9 202

10 293

10 223

9 838

- nötkreatur

4 100

3 698

3 909

4 269

4 418

4 504

- svin

3 639

3 305

3 335

4 004

3 649

3 283

- hästar

451

499

547

552

534

507

- får och getter

138

150

150

134

163

162

- fjäderfä

779

828

866

935

1 032

950

- andra djur

371

373

395

399

428

432

Animaliska produkter

11 226

11 167

11 228

11 201

11 237

11 285

- mjölk

10 023

10 016

10 011

9 821

9 859

9 932

- ägg

876

783

808

941

921

936

- andra animaliska produkter

327

369

410

439

457

418

Animalieproduktion

20 705

20 019

20 430

21 494

21 460

21 123

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 114

37 263

38 648

40 575

40 260

40 443

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

812

875

938

999

1 062

1 100

Jordbrukets produktion

39 927

38 138

39 586

41 574

41 322

41 543

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 260

1 362

1 463

1 719

2 116

2 200

Jordbrukssektorns produktion

41 187

39 500

41 049

43 293

43 438

43 743