Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1992 - 1997 till 1995 års baspriser, milj kr

2a. Output value in the agricultural sector 1992 - 1997 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 020

7 764

6 772

7 587

9 046

9 470

- vete

2 143

2 482

1 982

2 367

2 959

3 144

- råg

208

339

257

313

241

210

- korn

2 011

2 570

2 565

2 867

3 252

3 289

- havre

1 509

2 233

1 818

1 699

2 139

2 339

- annan spannmål

149

140

150

342

455

489

Industrigrödor

1 862

2 169

1 768

1 939

1 829

1 922

- oljeväxter

798

973

626

733

529

504

- proteingrödor

113

69

50

92

181

303

- sockerbetor

943

1 120

1 084

1 107

1 112

1 104

- andra industrigrödor

8

8

8

8

8

12

Foderväxter

2 589

3 346

3 677

4 087

4 507

4 296

Köks- och plantskoleväxter

2 131

2 252

2 414

2 457

2 260

2 347

- färska grönsaker

939

967

1093

1129

1040

1 124

- blommor och växter

1 192

1 286

1 320

1 328

1 220

1 223

Potatis

1 635

1 465

1 390

1 487

1 624

1 605

Frukt och bär

270

288

286

291

307

313

Andra växter och vegetabiliska produkter

32

21

29

34

28

31

Vegetabilieproduktion

14 539

17 305

16 336

17 882

19 602

19 983

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 308

10 670

10 632

10 597

10 578

10 934

- nötkreatur

4 508

4 650

4 504

4 395

4 441

4 571

- svin

4 106

4 329

4 428

4 544

4 454

4 671

- hästar

439

390

356

343

361

360

- får och getter

175

171

162

135

145

132

- fjäderfä

543

644

733

781

803

845

- andra djur

535

487

448

398

374

355

Animaliska produkter

10 800

11 417

11 470

11 243

11 265

11 309

- mjölk

9 635

10 289

10 380

10 091

10 107

10 181

- ägg

856

834

803

820

854

833

- andra animaliska produkter

309

293

287

332

304

295

Animalieproduktion

21 108

22 087

22 102

21 840

21 843

22 244

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 646

39 393

38 438

39 723

41 444

42 227

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

466

536

593

624

646

691

Jordbrukets produktion

36 113

39 929

39 031

40 346

42 090

42 918

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

699

812

903

956

997

1 081

Jordbrukssektorns produktion

36 812

40 740

39 934

41 302

43 087

43 999