Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1998 - 2003 till 1995 års baspriser, milj kr

2b. Output value in the agricultural sector 1998 - 2003 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 766

7 472

8 670

8 219

8 421

8 615

- vete

2 929

2 377

3 583

3 477

3 121

3 612

- råg

216

176

273

266

189

177

- korn

2 426

2 839

2 528

2 531

2 763

2 472

- havre

1 790

1 853

2 014

1 718

2 128

2 064

- annan spannmål

405

227

273

227

219

290

Industrigrödor

1 767

2 113

1 722

1 648

1 901

1 784

- oljeväxter

467

801

471

385

598

505

- proteingrödor

230

211

182

204

224

211

- sockerbetor

1 057

1 092

1 060

1 056

1 071

1 062

- andra industrigrödor

12

9

9

4

7

7

Foderväxter

4 487

4 182

4 583

4 202

4 465

4 568

Köks- och plantskoleväxter

2 687

2 784

2 782

2 814

2 781

2 732

- färska grönsaker

1 434

1 195

1 219

1 234

1 299

1 241

- blommor och växter

1 253

1 589

1 563

1 580

1 482

1 491

Potatis

1 539

1 482

1 456

1 531

1 513

1 417

Frukt och bär

283

435

380

400

297

328

Andra växter och vegetabiliska produkter

23

37

34

48

51

51

Vegetabilieproduktion

18 551

18 504

19 626

18 862

19 430

19 496

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 790

10 740

10 648

10 894

10 861

11 010

- nötkreatur

4 735

4 689

4 989

5 063

4 861

4 916

- svin

4 366

4 261

3 781

3 920

4 009

4 110

- hästar

370

361

353

357

345

328

- får och getter

149

179

201

192

194

192

- fjäderfä

840

915

963

1 003

1 065

1 045

- andra djur

330

335

360

359

387

419

Animaliska produkter

11 303

11 315

11 257

11 362

11 179

11 130

- mjölk

10 178

10 167

10 160

10 170

10 011

9 996

- ägg

862

848

828

902

867

859

- andra animaliska produkter

262

298

269

288

300

274

Animalieproduktion

22 093

22 055

21 905

22 256

22 040

22 140

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 644

40 559

41 531

41 118

41 469

41 636

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

731

776

795

800

825

832

Jordbrukets produktion

41 375

41 335

42 327

41 918

42 294

42 469

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 204

1 305

1 344

1 482

1 795

1 832

Jordbrukssektorns produktion

42 579

42 640

43 670

43 401

44 089

44 301