Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader 1992 - 1997 till baspriser, milj kr

3a. Costs in the agricultural sector 1992 - 1997 at basic prices, million SEK

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 474

1 480

1 614

1 641

1 541

1 436

Energi

2 129

2 314

2 518

2 659

2 786

2 956

- elektricitet

829

873

917

962

1 006

1 050

- andra bränslen och drivmedel

1 300

1 441

1 601

1 698

1 780

1 905

Handelsgödsel

1 633

1 728

1 814

1 894

1 990

2 083

Växtskyddsmedel

671

670

667

656

648

643

Veterinärkostnader

220

220

220

220

220

220

Djurfoder

8 809

9 558

9 475

10 122

10 343

10 018

- köpt från andra jordbruksföretag

1 002

1 230

1 242

1 253

1 284

1 169

- köpt från enheter utanför

jordbruket

4 961

5 199

4 987

5 179

5 421

5 516

- producerat och konsumerat inom företaget

2 847

3 128

3 246

3 690

3 638

3 333

Underhåll av maskiner och utrustning

2 369

2 378

2 386

2 414

2 413

2 435

Underhåll av byggnader

930

857

781

699

616

537

Jordbrukstjänster

435

498

561

624

687

749

Andra varor och tjänster

4 098

4 431

4 583

4 888

5 164

5 368

Total insatsförbrukning

22 769

24 135

24 619

25 817

26 408

26 445