Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader 1998 - 2003 till baspriser, milj kr

3b. Costs in the agricultural sector 1998 - 2003 at basic prices, million SEK

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 513

1 696

1 628

1 653

1 689

1 704

Energi

2 980

2 965

3 253

3 457

3 420

3 501

- elektricitet

1 002

959

947

920

1 032

1 050

- andra bränslen och drivmedel

1 978

2 006

2 306

2 537

2 388

2 451

Handelsgödsel

2 025

1 822

1 856

2 094

2 139

2 143

Växtskyddsmedel

836

842

865

819

847

855

Veterinärkostnader

256

256

237

299

314

325

Djurfoder

9 793

9 545

9 754

10 080

9 957

9 793

- köpt från andra jordbruksföretag

1 367

1 266

1 382

1 248

1 214

1 219

- köpt från enheter utanför

jordbruket

5 292

4 942

4 981

5 447

5 549

5 326

- producerat och konsumerat inom företaget

3 134

3 337

3 392

3 385

3 194

3 248

Underhåll av maskiner och utrustning

2 328

2 517

2 461

2 687

2 255

2 498

Underhåll av byggnader

529

621

563

779

781

782

Jordbrukstjänster

812

875

938

999

1 062

1 100

Andra varor och tjänster

5 480

5 774

5 888

6 224

6 556

6 635

Total insatsförbrukning

26 553

26 911

27 443

29 092

29 019

29 336