Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader 1992 - 1997 till 1995 års baspriser, milj kr

4a. Costs in the agricultural sector 1992 - 1997 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 178

1 340

1 513

1 641

1 423

1 500

Energi

2 721

2 582

2 752

2 659

2 254

2 284

- elektricitet

976

974

987

962

912

901

- andra bränslen och drivmedel

1 745

1 609

1 764

1 698

1 342

1 382

Handelsgödsel

1 782

2 309

2 328

1 894

1 956

2 142

Växtskyddsmedel

604

684

706

656

633

626

Veterinärkostnader

256

246

238

220

206

204

Djurfoder

7 775

8 633

9 153

10 122

10 523

10 066

- köpt från andra jordbruksföretag

924

1 162

1 214

1 253

1 269

1 126

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 577

4 914

4 878

5 179

5 356

5 315

- producerat och konsumerat inom företaget

2 274

2 557

3 060

3 690

3 898

3 625

Underhåll av maskiner och utrustning

2 782

2 704

2 501

2 414

2 217

2 187

Underhåll av byggnader

1 030

941

828

699

615

529

Jordbrukstjänster

466

536

593

624

646

691

Andra varor och tjänster

4 576

4 768

4 763

4 888

4 986

5 044

Total insatsförbrukning

23 170

24 742

25 375

25 817

25 459

25 272