Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader 1998 - 2003 till 1995 års baspriser, milj kr

4b. Costs in the agricultural sector 1998 - 2003 at constant (1995) basic prices, million SEK

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 630

1 543

1 690

1 565

1 600

1 561

Energi

2 416

2 362

2 182

2 217

2 234

2 097

- elektricitet

858

860

897

868

957

849

- andra bränslen och drivmedel

1 558

1 502

1 285

1 350

1 278

1 249

Handelsgödsel

2 089

2 006

1 974

1 880

2 039

1 972

Växtskyddsmedel

852

964

1 036

974

1 012

1 014

Veterinärkostnader

232

233

214

257

261

260

Djurfoder

9 817

9 780

10 018

9 622

9 525

9 644

- köpt från andra jordbruksföretag

1 412

1 377

1 463

1 206

1 140

1 210

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 464

5 375

5 274

5 264

5 210

5 288

- producerat och konsumerat inom företaget

2 941

3 027

3 281

3 152

3 175

3 145

Underhåll av maskiner och utrustning

2 044

2 124

2 008

2 095

1 660

1 723

Underhåll av byggnader

515

600

528

714

699

683

Jordbrukstjänster

731

776

795

800

825

832

Andra varor och tjänster

5 015

5 179

5 153

5 379

5 504

5 416

Total insatsförbrukning

25 343

25 566

25 600

25 503

25 359

25 204