Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1992 - 1997, milj kr

5a. Economic result in the agricultural sector 1992 - 1997, million SEK

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

12 811

14 703

15 201

17 882

18 079

18 100

Värdet av animalieproduktionen

22 577

23 122

23 187

21 840

21 306

21 556

Intäkter från jordbrukstjänster

435

498

561

624

687

749

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

652

753

855

956

1 058

1 159

Totalt produktionsvärde

36 475

39 076

39 803

41 302

41 129

41 564

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

22 769

24 135

24 619

25 817

26 408

26 445

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 706

14 941

15 184

15 486

14 721

15 119

- Kapitalförslitning

5 373

5 560

5 732

5 954

5 817

5 796

Förädlingsvärde netto till baspris

8 333

9 381

9 452

9 531

8 904

9 323

+ Övriga produktionssubventioner

1 051

707

781

2 735

2 884

2 957

Faktorinkomst

9 384

10 088

10 233

12 266

11 788

12 280

- Löner och kollektiva avgifter

2 250

2 158

2 067

1 975

1 883

1 792

Driftsöverskott netto

7 134

7 930

8 167

10 291

9 905

10 488

- Arrende- och hyreskostnader

942

960

998

1 038

1 095

1 163

- Nettoräntekostnader

3 480

3 671

3 431

3 304

3 073

2 616

Företagsinkomst

2 712

3 299

3 738

5 950

5 737

6 709