Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader till baspris inom jordbrukssektorn 2003 samt prognos för utvecklingen 2003-2004, index 2003=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs at basic prices 2003
and a first estimate for 2004, index 2003=100

Kod

EAA

Värde
2003

Volym-
index

Pris-

index

Värde-

index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

7 511

114,9

89,7

103,0

02

Industrigrödor

1 749

117,1

95,4

111,7

03

Foderväxter

5 271

80,1

111,7

89,5

04

Köks- och plantskoleväxter

2 890

103,8

100,0

103,8

05

Potatis

1 479

126,8

80,9

102,6

06

Frukt och bär

357

117,4

100,0

117,4

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

63

81,0

100,0

81,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

19 320

104,8

95,8

100,4

11

Djur

9 837

103,7

98,7

102,3

12

Animaliska produkter

11 286

107,3

95,0

101,9

13

Animalieproduktion (11+12)

21 123

105,6

96,7

102,1

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

40 443

105,2

96,3

101,3

15

Produktion av jordbrukstjänster

1 100

103,7

96,4

100,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

41 543

105,2

96,3

101,3

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 200

104,3

95,9

100,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

43 743

105,1

96,3

101,2

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 336

97,3

103,3

100,5

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 407

121,0

84,8

102,6

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

5 910

101,2

99,2

100,4

22

Förädlingsvärde netto till baspris ((20-21)

8 497

134,8

77,2

104,1

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 050

.

.

97,6

25

Övriga produktionssubventioner

3 810

.

.

97,7

26

Faktorinkomst (22-24+25)

12 307

.

.

102,1

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23-24+25)

10 257

.

.

103,1

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 481

.

.

97,4

29

Räntekostnader

2 932

.

.

100,5

30

Ränteintäkter

147

.

.

100,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 991

.

.

105,6

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

74,3

.

.

98,8

 

Prisförändring BNP

.

.

101,1

.

 

 

 

 

 

 


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40