Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

After increases during 2000 and 2001, the production value decreased some-what between 2001 and 2002. During 2003 the production value increased again and the increase continued 2004 (+0,7 %). The value of total animal output increased with 1,5 % due to increased slaughter and increased production of milk and eggs. For other animal products than pigs producer prices were the same as previous year or decreased. For crops there was a decrease in production value. The main reason for this was lower prices.

Contrary to producer prices the prices for means of production in agriculture have continued to increase and the net value added decreased in 2004.

List of tables

 

Explanation of symbols

1a. Output value in the agricultural sector 1993 - 1998 at basic prices, million SEK

1b. Output value in the agricultural sector 1999 - 2004 at basic prices, million SEK

2a. Output value in the agricultural sector 1993 - 1998 at constant (2000) basic prices, million SEK

2b. Output value in the agricultural sector 1999 - 2004 at constant (2000) basic prices, million SEK

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1993 - 1998 at basic prices, million SEK

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 1999 - 2004 at basic prices, million SEK

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1993 - 1998 at constant (2000) basic prices, million SEK

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 1999 - 2004 at constant (2000) basic prices, million SEK

5a. Economic result in the agricultural sector 1993 - 1998, million SEK

5b. Economic result in the agricultural sector 1999 - 2004, million SEK

List of terms

andra/annan

other

animalieproduktion

animal output

animaliska produkter

animal products

arbetsinsats

labour input

arrende

rent

baspris

basic price

blommor och växter

flowers and plants

BNP

GDP

brutto

gross

bränslen och drivmedel

fuels and propellants

byggnader

buildings

djur

animals

djurfoder

animal feed

driftsöverskott

operating surplus/mixed income

elektricitet

electricity

energi

energy

faktorinkomst

factor income

fjäderfä

poultry

foderväxter

forage plants

frukt och bär

fruits

får och getter

sheep and goats

färska

fresh

företagsinkomst

entrepreneurial income

förädlingsvärde

value added

handelsgödsel

fertilizers and soil improvers

havre

oats

hyreskostnader

real estate rental charges

hästar

equines

industrigrödor

industrial crops

icke-jordbruksaktiviteter

non-agricultural activities

insatsförbrukning

intermediate consumption

jordbruk

agriculture

jordbruksproduktion

agricultural output

jordbrukssektorn

agricultural 'industry'

jordbrukstjänster

agricultural services

jordbruksvaror

agricultural goods

kapitalförslitning

fixed capital somsumption

kollektiva avgifter

social security charges

korn

barley

köksväxter

vegetables

löner

compensation of employees

maskiner och utrustning

machinery and equipment

mjölk

milk

netto

net

nötkreatur

cattle

oljeväxter

oil seeds

plantskoleväxter

horticultural products

potatis

potatoes

prisförändring

change in price

produkter

products

produktion

production/output

produktionssubventioner

subsidies on production

proteingrödor

protein crops

råg

rye

ränteintäkter

interest recieved

räntekostnader

interest paid

sekundära

secondary

sockerbetor

sugar beet

spannmål

cereals

svin

pigs

underhåll

maintenance

utsäde

seeds

vegetabilieproduktion

crop output

vegetabiliska produkter

crop products

vete

wheat

veterinärkostnader

veterinary costs

växter

plants

växtskyddsmedel

plant protection products and pesticides

årsverken

annual working unit

ägg

eggs

övriga

other