Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1a.          Jordbrukssektorns produktionsvärde 1993 - 1998 till baspriser, milj kr

1b.          Jordbrukssektorns produktionsvärde 1999 - 2004 till baspriser, milj kr

2a.          Jordbrukssektorns produktionsvärde 1993 - 1998 till 2000 års baspriser, milj kr

2b.          Jordbrukssektorns produktionsvärde 1999 - 2004 till 2000 års baspriser, milj kr

3a.          Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1993 - 1997 till baspriser, milj kr

3b.          Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1999 - 2003 till baspriser, milj kr

4a.          Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1993 - 1998 till 2000 års baspriser, milj kr

4b.          Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1999 - 2004 till 2000 års baspriser, milj kr

5a.          Resultatmått inom jordbrukssektorn 1993 - 1998, milj kr

5b.          Resultatmått inom jordbrukssektorn 1999 - 2004, milj kr

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure