Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1993 - 1998 till baspriser, milj kr

1a. Output value in the agricultural sector 1993 - 1998 at basic prices, million SEK

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

5 629

5 382

7 587

8 063

8 224

7 108

- vete

1 846

1 606

2 367

2 691

2 759

2 668

- råg

262

215

313

229

197

207

- korn

1 897

2 061

2 867

2 873

2 875

2 265

- havre

1 507

1 366

1 699

1 854

1 962

1 606

- annan spannmål

117

135

341

415

430

362

Industrigrödor

1 857

1 497

1 939

1 776

1 888

1 895

- oljeväxter

949

632

733

502

496

499

- proteingrödor

47

33

92

145

247

257

- sockerbetor

854

824

1107

1122

1133

1128

- andra industrigrödor

8

8

8

8

12

11

Foderväxter

3 836

3 860

4 087

4 459

4 251

4 862

Köks- och plantskoleväxter

2 230

2 528

2 457

2 261

2 345

2 408

- färska grönsaker

960

1 210

1 129

1 021

1 085

1 137

- blommor och växter

1 270

1 317

1 328

1 241

1 260

1 270

Potatis

841

1 620

1 487

1 185

1 041

1 809

Frukt och bär

270

274

291

307

319

302

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

40

34

28

32

24

Vegetabilieproduktion

14 703

15 201

17 883

18 079

18 100

18 409

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 961

11 193

10 597

9 935

10 276

9 479

- nötkreatur

4 749

4 738

4 395

4 007

3 884

4 100

- svin

4 717

4 901

4 544

4 241

4 663

3 639

- hästar

274

268

343

395

436

451

- får och getter

150

147

135

132

121

138

- fjäderfä

673

762

781

766

777

779

- andra djur

399

377

398

395

394

371

Animaliska produkter

12 161

11 994

11 243

11 370

11 280

11 226

- mjölk

11 017

10 777

10 091

10 229

10 094

10 023

- ägg

847

949

820

817

840

876

- andra animaliska produkter

297

267

332

324

347

327

Animalieproduktion

23 122

23 187

21 840

21 306

21 556

20 705

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

37 825

38 387

39 723

39 385

39 656

39 114

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

498

561

624

687

749

812

Jordbrukets produktion

38 323

38 948

40 347

40 072

40 406

39 926

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

753

855

956

1058

1159

1260

Jordbrukssektorns produktion

39 076

39 803

41 303

41 129

41 565

41 187