Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1999 - 2004, milj kr

5b. Economic result in the agricultural sector 1999 - 2004, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

17 244

18 288

19 095

18 385

18 918

18 850

Värdet av animalieproduktionen

20 019

20 431

21 540

21 449

21 086

21 409

Intäkter från jordbrukstjänster

875

938

999

1062

1100

1140

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1362

1463

1719

2116

2200

2200

Totalt produktionsvärde

39 500

41 119

43 353

43 012

43 305

43 599

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 916

27 510

29 128

28 612

28 645

29 227

Förädlingsvärde brutto till baspris

12 584

13 609

14 226

14 399

14 659

14 372

- Kapitalförslitning

5 847

5 888

5 921

6 143

5 931

5 952

Förädlingsvärde netto till baspris

6 738

7 721

8 304

8 256

8 729

8 421

+ Övriga produktionssubventioner

3 502

3 421

3 916

4 098

3 810

3 686

Faktorinkomst

10 239

11 142

12 220

12 354

12 539

12 107

- Löner och kollektiva avgifter

1 790

1 841

1 978

2 058

2 050

2 075

Driftsöverskott netto

8 450

9 301

10 243

10 296

10 489

10 032

- Arrende- och hyreskostnader

1 233

1 259

1 385

1 426

1 436

1 448

- Nettoräntekostnader

2 956

2 887

2 904

2 833

2 799

2 725

Företagsinkomst

4 261

5 155

5 954

6 038

6 254

5 859