Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1999 - 2004 till baspriser, milj kr

1b. Output value in the agricultural sector 1999 - 2004 at basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 553

7 105

7 662

7 232

7 479

7 055

- vete

2 066

2 921

3 197

2 663

3 291

3 028

- råg

162

225

245

166

162

170

- korn

2 495

2 093

2 311

2 388

2 202

2 221

- havre

1 636

1 639

1 662

1 806

1 541

1 300

- annan spannmål

194

225

246

207

282

335

Industrigrödor

1 935

1 592

1 696

1 858

1 735

1 927

- oljeväxter

631

362

346

498

419

646

- proteingrödor

182

146

174

182

174

223

- sockerbetor

1113

1076

1173

1169

1134

1044

- andra industrigrödor

9

7

3

9

8

14

Foderväxter

4 375

5 215

4 971

4 730

4 726

5 025

Köks- och plantskoleväxter

2 712

2 819

2 939

2 968

2 948

3 107

- färska grönsaker

1 113

1 219

1 291

1 397

1 405

1 444

- blommor och växter

1 599

1 600

1 649

1 571

1 542

1 663

Potatis

1 272

1 183

1 457

1 251

1 557

1 229

Frukt och bär

349

336

316

283

422

455

Andra växter och vegetabiliska produkter

47

37

55

63

51

51

Vegetabilieproduktion

17 244

18 288

19 095

18 385

18 918

18 850

 

 

 

 

 

 

 

Djur

8 852

9 202

10 302

10 221

9 746

10 100

- nötkreatur

3 698

3 909

4 269

4 418

4 465

4 599

- svin

3 305

3 335

4 004

3 649

3 221

3 516

- hästar

499

547

552

529

508

491

- får och getter

150

150

134

163

173

167

- fjäderfä

828

868

946

1035

948

902

- andra djur

373

394

397

427

431

423

Animaliska produkter

11 167

11 228

11 238

11 228

11 340

11 310

- mjölk

10 016

10 011

9 821

9 859

9 924

9 821

- ägg

783

808

941

921

936

986

- andra animaliska produkter

369

410

476

448

480

503

Animalieproduktion

20 019

20 431

21 540

21 449

21 086

21 409

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

37 264

38 718

40 635

39 834

40 005

40 259

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

875

938

999

1062

1100

1140

Jordbrukets produktion

38 139

39 656

41 634

40 896

41 105

41 399

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1362

1463

1719

2116

2200

2200

Jordbrukssektorns produktion

39 500

41 119

43 353

43 012

43 305

43 599