Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1993 - 1998 till 2000 års baspriser, milj kr

2a. Output value in the agricultural sector 1993 - 1998 at constant (2000) basic prices, million SEK

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 332

5 527

6 199

7 386

7 730

6 338

- vete

2 018

1 611

1 925

2 406

2 557

2 382

- råg

281

213

259

200

174

180

- korn

2 117

2 113

2 362

2 679

2 710

1 998

- havre

1 800

1 465

1 369

1 724

1 885

1 443

- annan spannmål

116

124

282

376

404

335

Industrigrödor

1 949

1 630

1 768

1 687

1 759

1 627

- oljeväxter

750

483

565

407

387

360

- proteingrödor

55

40

74

145

243

185

- sockerbetor

1137

1100

1123

1129

1120

1073

- andra industrigrödor

6

6

6

6

10

10

Foderväxter

4 435

4 749

5 145

5 552

5 492

4 935

Köks- och plantskoleväxter

2 284

2 447

2 491

2 291

2 377

2 711

- färska grönsaker

969

1 096

1 132

1 042

1 125

1 429

- blommor och växter

1 316

1 351

1 359

1 249

1 252

1 282

Potatis

1 189

1 127

1 205

1 317

1 303

1 250

Frukt och bär

254

253

257

271

276

250

Andra växter och vegetabiliska produkter

23

32

37

31

34

25

Vegetabilieproduktion

16 467

15 765

17 102

18 535

18 971

17 137

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 445

9 368

9 288

9 288

9 573

9 473

- nötkreatur

3 755

3 615

3 498

3 555

3 644

3 815

- svin

3 820

3 910

4 009

3 924

4 117

3 847

- hästar

635

576

543

570

564

580

- får och getter

136

128

108

112

99

112

- fjäderfä

578

659

702

722

760

756

- andra djur

520

481

427

405

390

363

Animaliska produkter

11 398

11 447

11 248

11 254

11 292

11 269

- mjölk

10 139

10 228

9 944

9 959

10 032

10 029

- ägg

814

783

800

834

813

841

- andra animaliska produkter

445

436

504

461

447

400

Animalieproduktion

20 843

20 815

20 536

20 542

20 866

20 742

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

37 310

36 580

37 638

39 077

39 836

37 879

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

632

699

736

762

815

862

Jordbrukets produktion

37 942

37 280

38 373

39 839

40 652

38 741

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

884

984

1041

1086

1177

1311

Jordbrukssektorns produktion

38 826

38 263

39 414

40 925

41 828

40 052