Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1993 - 1997 till baspriser, milj kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1993 - 1998 at basic prices, million SEK

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 480

1 614

1 641

1 541

1 436

1 513

Energi

2 314

2 518

2 659

2 786

2 956

2 980

- elektricitet

873

917

962

1 006

1 050

1 002

- andra bränslen och drivmedel

1 441

1 601

1 698

1 780

1 905

1 978

Handelsgödsel

1 728

1 814

1 894

1 990

2 083

2 025

Växtskyddsmedel

670

667

656

648

643

836

Veterinärkostnader

220

220

220

220

220

256

Djurfoder

9 563

9 481

10 122

10 342

10 018

9 793

- köpt från andra jordbruksföretag

1 230

1 242

1 253

1 284

1 169

1 367

- köpt från enheter utanför

jordbruket

5 205

4 993

5 179

5 421

5 516

5 292

- producerat och konsumerat inom företaget

3 128

3 247

3 690

3 638

3 333

3 134

Underhåll av maskiner och utrustning

2 378

2 386

2 414

2 413

2 435

2 328

Underhåll av byggnader

857

781

699

616

537

529

Jordbrukstjänster

498

561

624

687

749

812

Andra varor och tjänster

4 431

4 583

4 887

5 164

5 367

5 480

Total insatsförbrukning

24 141

24 626

25 816

26 407

26 445

26 552