Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1999 - 2003 till baspriser, milj kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 1999 - 2004 at basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 696

1 628

1 653

1 701

1 724

1 781

Energi

2 965

3 253

3 457

3 432

3 519

3 639

- elektricitet

959

947

920

1 032

1 050

1 100

- andra bränslen och drivmedel

2 006

2 306

2 537

2 400

2 469

2 539

Handelsgödsel

1 822

1 856

2 094

2 141

2 145

2 195

Växtskyddsmedel

842

865

819

849

858

886

Veterinärkostnader

256

237

299

314

325

340

Djurfoder

9 550

9 785

10 087

9 470

8 948

8 960

- köpt från andra jordbruksföretag

1 266

1 373

1 241

1 064

1 056

1 064

- köpt från enheter utanför

jordbruket

4 947

4 990

5 483

5 566

5 110

5 178

- producerat och konsumerat inom företaget

3 337

3 421

3 364

2 840

2 781

2 718

Underhåll av maskiner och utrustning

2 517

2 461

2 687

2 256

2 500

2 551

Underhåll av byggnader

621

563

781

782

787

821

Jordbrukstjänster

875

938

999

1062

1100

1140

Andra varor och tjänster

5 774

5 925

6 252

6 605

6 739

6 914

Total insatsförbrukning

26 916

27 510

29 128

28 612

28 645

29 227