Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1993 - 1998 till 2000 års baspriser, milj kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1993 - 1998 at constant (2000) basic prices, million SEK

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 291

1 458

1 581

1 371

1 445

1 570

Energi

3 916

4 211

4 061

3 367

3 430

3 697

- elektricitet

1 027

1 042

1 014

962

951

905

- andra bränslen och drivmedel

2 889

3 169

3 047

2 405

2 479

2 792

Handelsgödsel

2 170

2 188

1 780

1 839

2 013

1 964

Växtskyddsmedel

570

589

547

528

522

711

Veterinärkostnader

273

264

244

228

227

258

Djurfoder

8 337

8 829

9 638

10 070

9 671

9 579

- köpt från andra jordbruksföretag

1 098

1 147

1 183

1 198

1 064

1 333

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 645

4 612

4 891

5 059

5 019

5 161

- producerat och konsumerat inom företaget

2 594

3 071

3 563

3 813

3 589

3 086

Underhåll av maskiner och utrustning

3 313

3 065

2 958

2 717

2 680

2 505

Underhåll av byggnader

1 003

883

745

656

564

549

Jordbrukstjänster

632

699

736

762

815

862

Andra varor och tjänster

5 447

5 443

5 584

5 696

5 762

5 730

Total insatsförbrukning

26 954

27 629

27 874

27 234

27 130

27 426