Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1999 - 2004 till 2000 års baspriser, milj kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 1999 - 2004 at constant (2000) basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 486

1 628

1 606

1 641

1 610

1 633

Energi

3 600

3 253

3 244

3 226

3 164

3 075

- elektricitet

907

947

836

879

719

752

- andra bränslen och drivmedel

2 693

2 306

2 408

2 347

2 445

2 323

Handelsgödsel

1 886

1 856

1 761

1 912

1 842

1 765

Växtskyddsmedel

804

865

813

845

852

873

Veterinärkostnader

258

237

285

289

288

292

Djurfoder

9 514

9 785

9 466

9 006

8 721

8 429

- köpt från andra jordbruksföretag

1 301

1 373

1 148

967

997

964

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 082

4 990

5 074

5 059

4 823

4 694

- producerat och konsumerat inom företaget

3 131

3 421

3 243

2 981

2 901

2 771

Underhåll av maskiner och utrustning

2 603

2 461

2 596

2 030

2 108

2 056

Underhåll av byggnader

640

563

764

746

734

747

Jordbrukstjänster

915

938

945

974

982

997

Andra varor och tjänster

5 916

5 925

6 233

6 416

6 379

6 392

Total insatsförbrukning

27 623

27 510

27 711

27 084

26 680

26 259