Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1993 - 1998, milj kr

5a. Economic result in the agricultural sector 1993 - 1998, million SEK

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

14 703

15 201

17 883

18 079

18 100

18 409

Värdet av animalieproduktionen

23 122

23 187

21 840

21 306

21 556

20 705

Intäkter från jordbrukstjänster

498

561

624

687

749

812

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

753

855

956

1058

1159

1260

Totalt produktionsvärde

39 076

39 803

41 303

41 129

41 565

41 187

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

24 141

24 626

25 816

26 407

26 445

26 552

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 935

15 177

15 487

14 722

15 120

14 634

- Kapitalförslitning

5 560

5 732

5 954

5 817

5 796

5 792

Förädlingsvärde netto till baspris

9 376

9 445

9 532

8 905

9 324

8 842

+ Övriga produktionssubventioner

707

781

2 735

2 884

2 957

3 254

Faktorinkomst

10 082

10 227

12 267

11 789

12 281

12 096

- Löner och kollektiva avgifter

2 158

2 067

1 975

1 883

1 792

2 135

Driftsöverskott netto

7 924

8 160

10 292

9 906

10 489

9 961

- Arrende- och hyreskostnader

960

998

1 038

1 095

1 163

1 204

- Nettoräntekostnader

3 671

3 431

3 304

3 073

2 616

3 183

Företagsinkomst

3 294

3 731

5 951

5 738

6 710

5 574