Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2004 samt prognos för utvecklingen 2004-2005, index 2004=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2004
and a first estimate for 2005, index 2004=100

Kod

EAA

Värde1)
2003

Volym-
index

Pris-

index

Värde-

index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

4 357

91,1

102,1

93,1

02

Industrigrödor

1 568

93,3

102,0

95,2

03

Foderväxter

4 666

106,5

95,5

101,7

04

Köks- och plantskoleväxter

3 106

102,7

99,1

101,8

05

Potatis

1 165

122,0

82,2

100,3

06

Frukt och bär

455

102,9

97,2

100,0

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

51

100,0

100,0

100,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

15 368

101,1

97,4

98,4

11

Djur

8 832

94,0

106,6

100,2

12

Animaliska produkter

10 698

98,6

96,6

95,3

13

Animalieproduktion (11+12)

19 530

96,5

101,0

97,5

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

34 898

98,5

99,4

97,9

15

Produktion av jordbrukstjänster

1 140

99,9

102,1

102,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

36 038

98,6

99,5

98,0

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 200

100,1

101,0

102,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

38 238

98,7

99,6

98,3

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 227

100,4

100,1

100,5

20

Förädlingsvärde brutto till prod.pris (18-19)

9 011

93,2

97,8

91,1

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

5 952

96,7

103,5

100,1

22

Förädlingsvärde netto till prod.pris (20-21)

3 059

86,4

85,2

73,6

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 075

.

.

103,0

99

Produktsubventioner

5 376

92,1

28,9

26,6

25

Övriga produktionssubventioner

3 686

.

.

223,3

26

Faktorinkomst (22+25+99)

12 121

.

.

98,3

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25+99)

10 046

.

.

97,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 448

.

.

99,9

29

Räntekostnader

2 865

.

.

100,1

30

Ränteintäkter

140

.

.

100,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 873

.

.

95,4

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

73,3

.

.

98,6

 

Prisförändring BNP

.

.

101,2

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40

1) För koderna 01-22 redovisas alla värden exkl. produktsubventioner (se avsnittet Fakta om statistiken). Tidigare har värden inkl. produktsubventioner redovisats i denna tabell.