Statens Jordbruksverk                                      7                                                      JO 45 SM 0601

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO 45 SM 0601. Utkom den 7 februari 2006.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Hans Lindblom, SCB.