Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn 2004 samt preliminär utveckling för 2004-2005, index 2004=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2004
and a second estimate for 2005, index 2004=100

Kod

EAA

Värde1)
2004

Volym-
index

Pris-

index

Värde-

index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

4 357

90,2

102,1

92,2

02

Industrigrödor

1 568

94,8

102,6

97,2

03

Foderväxter

4 666

106,2

95,5

101,4

04

Köks- och plantskoleväxter

3 106

92,4

100,7

93,1

05

Potatis

1 165

95,9

83,7

80,3

06

Frukt och bär

455

78,2

120,6

94,3

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

51

80,4

100,0

80,4

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

15 368

96,0

98,7

94,8

11

Djur

8 832

94,7

106,8

101,1

12

Animaliska produkter

10 698

98,1

96,6

94,8

13

Animalieproduktion (11+12)

19 530

96,6

101,2

97,7

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

34 898

96,3

100,1

96,4

15

Produktion av jordbrukstjänster

1 140

98,9

102,1

101,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

36 038

96,4

100,2

96,6

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 200

101,4

100,6

102,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

38 238

96,7

100,2

96,9

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

29 227

99,1

100,2

99,3

20

Förädlingsvärde brutto till prod.pris (18-19)

9 011

88,9

100,1

88,9

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

5 952

96,7

104,4

99,4

22

Förädlingsvärde netto till prod.pris (20-21)

3 059

76,5

89,6

68,6

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 075

.

.

102,0

99

Produktsubventioner

5 376

90,4

29,5

26,6

25

Övriga produktionssubventioner

3 686

.

.

223,3

26

Faktorinkomst (22+25+99)

12 121

.

.

97,0

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25+99)

10 046

.

.

96,0

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

1 448

.

.

99,9

29

Räntekostnader

2 865

.

.

99,3

30

Ränteintäkter

140

.

.

100,0

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

5 873

.

.

93,5

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

73,3

.

.

98,6

 

Prisförändring BNP

.

.

101,2

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23-40

1) För koderna 01-22 redovisas alla värden exkl. produktsubventioner (se avsnittet Fakta om statistiken). Tidigare har värden inkl. produktsubventioner redovisats i dessa koder. Produktsubventioner redovisas nu i kod 99.