Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1994 - 1999 till baspriser, milj kr.

1a. Output value in the agricultural sector 1994 - 1999 at basic prices, million SEK.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

5 382

7 587

8 063

8 224

7 108

6 553

- vete

1 606

2 367

2 691

2 759

2 668

2 066

- råg

215

313

229

197

207

162

- korn

2 061

2 867

2 873

2 875

2 265

2 495

- havre

1 366

1 699

1 854

1 962

1 606

1 636

- annan spannmål

135

341

415

430

362

194

Industrigrödor

1 497

1 939

1 776

1 888

1 895

1 935

- oljeväxter

632

733

502

496

499

631

- proteingrödor

33

92

145

247

257

182

- sockerbetor

824

1107

1122

1133

1128

1113

- andra industrigrödor

8

8

8

12

11

9

Foderväxter

3 860

4 087

4 459

4 251

4 862

4 375

Köks- och plantskoleväxter

2 528

2 457

2 261

2 345

2 408

2 712

- färska grönsaker

1 210

1 129

1 021

1 085

1 137

1 113

- blommor och växter

1 317

1 328

1 241

1 260

1 270

1 599

Potatis

1 620

1 487

1 185

1 041

1 809

1 272

Frukt och bär

274

291

307

319

302

349

Andra växter och vegetabiliska produker

40

34

28

32

24

47

Vegetabilieproduktion

15 201

17 883

18 079

18 100

18 409

17 244

 

 

 

 

 

 

 

Djur

11 193

10 597

9 935

10 276

9 479

8 852

- nötkreatur

4 738

4 395

4 007

3 884

4 100

3 698

- svin

4 901

4 544

4 241

4 663

3 639

3 305

- hästar

268

343

395

436

451

499

- får och getter

147

135

132

121

138

150

- fjäderfä

762

781

766

777

779

828

- andra djur

377

398

395

394

371

373

Animaliska produkter

11 994

11 243

11 370

11 280

11 226

11 167

- mjölk

10 777

10 091

10 229

10 094

10 023

10 016

- ägg

949

820

817

840

876

783

- andra animaliska produkter

267

332

324

347

327

369

Animalieproduktion

23 187

21 840

21 306

21 556

20 705

20 019

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 387

39 723

39 385

39 656

39 114

37 264

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

561

624

687

749

812

875

Jordbrukets produktion

38 948

40 347

40 072

40 406

39 926

38 139

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

855

956

1 058

1 159

1 260

1 362

Jordbrukssektorns produktion

39 803

41 303

41 129

41 565

41 187

39 501