Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2000 - 2005, milj kr.

5a. Economic result in the agricultural sector 2000 - 2005, million SEK.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 288

19 096

18 385

18 921

18 333

14 840

Värdet av animalieproduktion

20 432

21 564

21 501

21 167

21 463

20 037

Intäkter från jordbrukstjänster

938

999

1 775

1 875

2 148

2 169

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1463

1719

2447

2274

2371

2395

Totalt produktionsvärde

41 120

43 378

44 108

44 236

44 315

39 441

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

27 858

29 534

28 906

28 543

29 472

29 232

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 262

13 845

15 202

15 693

14 843

10 209

- Kapitalförslitning

5 881

5 979

6 155

6 404

6 756

7 102

Förädlingsvärde netto till baspris

7 382

7 866

9 047

9 289

8 087

3 107

+ Övriga produktionssubventioner

3 421

3 916

4 098

3 810

3 686

8 357

Faktorinkomst

10 802

11 782

13 145

13 099

11 773

11 464

- Löner och kollektiva avgifter

1 841

1 978

2 887

2 948

3 006

3 066

Driftsöverskott netto

8 961

9 804

10 258

10 151

8 767

8 398

- Arrende- och hyreskostnader

1 259

1 385

1 899

1 996

2 005

2 045

- Nettoräntekostnader

2 342

2 320

2 635

2 502

2 115

2 095

Företagsinkomst

5 360

6 099

5 725

5 653

4 647

4 258