Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2000 - 2005 till baspriser, milj kr.

1b. Output value in the agricultural sector 2000 - 2005 at basic prices, million SEK.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 105

7 662

7 232

7 483

7 053

4 227

- vete

2 921

3 197

2 663

3 293

3 027

1 980

- råg

225

245

166

162

170

100

- korn

2 093

2 311

2 388

2 205

2 219

1 232

- havre

1 639

1 662

1 806

1 541

1 301

698

- annan spannmål

225

246

207

282

334

215

Industrigrödor

1 592

1 696

1 858

1 735

1 918

1 552

- oljeväxter

362

346

498

419

653

364

- proteingrödor

146

174

182

174

223

89

- sockerbetor

1076

1173

1169

1134

1029

1083

- andra industrigrödor

7

3

9

8

14

16

Foderväxter

5 215

4 971

4 730

4 711

4 931

4 757

Köks- och plantskoleväxter

2 819

2 939

2 968

2 948

2 764

2 684

- färska grönsaker

1 219

1 291

1 397

1 405

1 361

1 415

- blommor och växter

1 600

1 649

1 571

1 542

1 403

1 268

Potatis

1 183

1 457

1 251

1 571

1 215

1 144

Frukt och bär

336

316

283

422

409

436

Andra växter och vegetabiliska produker

37

55

63

51

41

41

Vegetabilieproduktion

18 288

19 096

18 385

18 921

18 333

14 840

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 203

10 322

10 265

9 817

10 106

9 124

- nötkreatur

3 909

4 269

4 418

4 464

4 505

3 635

- svin

3 335

4 004

3 649

3 222

3 517

3 385

- hästar

547

552

529

508

491

471

- får och getter

150

134

163

173

168

148

- fjäderfä

868

945

1035

947

899

905

- andra djur

394

418

471

503

526

580

Animaliska produkter

11 229

11 243

11 236

11 350

11 357

10 912

- mjölk

10 011

9 821

9 860

9 926

9 822

9 458

- ägg

808

941

921

936

994

893

- andra animaliska produkter

411

480

455

489

541

561

Animalieproduktion

20 432

21 564

21 501

21 167

21 463

20 037

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 719

40 660

39 886

40 088

39 796

34 877

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

938

999

1775

1875

2148

2169

Jordbrukets produktion

39 657

41 659

41 661

41 963

41 944

37 046

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 463

1 719

2 447

2 274

2 371

2 395

Jordbrukssektorns produktion

41 120

43 378

44 108

44 236

44 315

39 441